Месяц: Октябрь 2017

Обявен е приемът на 110 деца в първи клас за 2018/2019 учебна година

  Извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти в общинските училища следват “Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските (далее…)