Месяц: Октябрь 2009

Педал

  • Самолетите за управление на хоризонталното кормило, (н. нар. вертикален стабилизатор за движението в хоризонталната равнина), имат два педала – за завой на ляво ляв педал за ляв крак и за (далее…)